JumpWorld Łódź został członkiem ŁIPH !

Chwalimy się bo warto!

Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej umożliwiając tą drogą prezentację interesów naszych przedsiębiorców na forum ogólnopolskim. 

Od 25 lat Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa stanowi platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów między przedsiębiorcami. Została reaktywowana w 1990 roku, aby służyć ponad 300 zrzeszonym w niej podmiotom. Jako największa organizacja samorządu gospodarczego w regionie łódzkim sukcesywnie zwiększa liczbę zrzeszonych przedsiębiorstw.   

Dołączamy do grona przedsiębiorców regionu łódzkiego ! 
 


« powrót